دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022927
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
برنامه کامل دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال

 

 

هفته اول(دور برگشت) :
دوشنبه ۷ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - آرارات تهران
تراکتورسازی کردستان - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - ذوب آهن اصفهان
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - مهرام تهران
*** در هفته اول تیم لوله as شیراز استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۰ - بهمن - ۸۷

پتروشیمی بندرامام - بیم مازندران
صبای مهر - دانشگاه آزاد تهران
 آرارات تهران - ذوب آهن اصفهان
لوله as شیراز - تراکتورسازی سنندج
مهرام تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان
*** در هفته دوم تیم هیئت بسکتبال خراسان رضوی استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سوم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۴ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - صبا مهر تهران
دانشگاه آزاد تهران - لوله as شیراز
آرارات تهران - مهرام تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال شهرکرد
پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان
*** در هفته سوم تیم تراکتورسازی سنندج استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته چهارم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۷ - بهمن - ۸۷

لوله as شیراز - بیم مازندران
مهرام تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آرارات تهران
تراکتورسازی سنندج - دانشگاه آزاد تهران
شهرداری گرگان - صبای مهر
ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام
*** در هفته چهارم تیم هیئت بسکتبال لنگرود استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته پنجم(دور برگشت) :
دوشنبه ۲۱ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - تراکتورسازی سنندج
آرارات تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
لوله as شیراز - شهرداری گرگان
پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران
صبای مهر - ذوب آهن اصفهان
*** در هفته پنجم تیم دانشگاه آزاد تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته ششم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۴ - بهمن - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - بیم مازندران
مهرام تهران - صبای مهر
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - تراکتورسازی سنندج
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام
ذوب آهن اصفهان - لوله as شیراز
*** در هفته ششم تیم آرارات تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هفتم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱ - اسفند - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان
لوله as شیراز - مهرام تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی سنندج - ذوب آهن اصفهان
صبا مهر تهران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته هفتم تیم بیم مازندران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هشتم(دور برگشت) :
دوشنبه ۵ - اسفند - ۸۷

شهرداری گرگان - بیم مازندران
مهرام تهران - تراکتورسازی سنندج
پتروشیمی بندرامام - آرارات تهران
ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - لوله as شیراز
*** در هفته هشتم تیم هیئت بسکتبال شهرکرد استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته نهم(دور برگشت) :
جمعه ۹ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان
دانشگاه آزاد تهران - مهرام تهران
صبا مهر تهران - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شهرکرد
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی کردستان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته نهم تیم شهرداری گرگان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۲ - اسفند - ۸۷

مهرام تهران - بیم مازندران
آرارات تهران - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد تهران
ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دهم تیم پتروشیمی بندرامام استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته یازدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۵ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
شهرداری گرگان - مهرام تهران
دانشگاه آزاد تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
صبا مهر تهران - پتروشیمی بندرامام
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
تراکتورسازی سنندج - آرارات تهران
*** در هفته یازدهم تیم ذوب آهن اصفهان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوازدهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۹ - اسفند - ۸۷

هیئت بسکتبال لنگرود - بیم مازندران
آرارات تهران - دانشگاه آزاد تهران
مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی بندرامام - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دوازدهم تیم صبای مهر استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سیزدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۲ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - آرارات تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - دانشگاه آزاد تهران
صبا مهر تهران - لوله as شیراز
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
تراکتورسازی کردستان - پتروشیمی بندرامام
شهرداری گرگان - هیئت بسکتبال لنگرود
*** در هفته سیزدهم تیم مهرام تهران استراحت دارد.


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X