صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 907379
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 398
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
برنامه کامل دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال

 

 

هفته اول(دور برگشت) :
دوشنبه ۷ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - آرارات تهران
تراکتورسازی کردستان - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - ذوب آهن اصفهان
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - مهرام تهران
*** در هفته اول تیم لوله as شیراز استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۰ - بهمن - ۸۷

پتروشیمی بندرامام - بیم مازندران
صبای مهر - دانشگاه آزاد تهران
 آرارات تهران - ذوب آهن اصفهان
لوله as شیراز - تراکتورسازی سنندج
مهرام تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان
*** در هفته دوم تیم هیئت بسکتبال خراسان رضوی استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سوم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۴ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - صبا مهر تهران
دانشگاه آزاد تهران - لوله as شیراز
آرارات تهران - مهرام تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال شهرکرد
پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان
*** در هفته سوم تیم تراکتورسازی سنندج استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته چهارم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۷ - بهمن - ۸۷

لوله as شیراز - بیم مازندران
مهرام تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آرارات تهران
تراکتورسازی سنندج - دانشگاه آزاد تهران
شهرداری گرگان - صبای مهر
ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام
*** در هفته چهارم تیم هیئت بسکتبال لنگرود استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته پنجم(دور برگشت) :
دوشنبه ۲۱ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - تراکتورسازی سنندج
آرارات تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
لوله as شیراز - شهرداری گرگان
پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران
صبای مهر - ذوب آهن اصفهان
*** در هفته پنجم تیم دانشگاه آزاد تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته ششم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۴ - بهمن - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - بیم مازندران
مهرام تهران - صبای مهر
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - تراکتورسازی سنندج
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام
ذوب آهن اصفهان - لوله as شیراز
*** در هفته ششم تیم آرارات تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هفتم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱ - اسفند - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان
لوله as شیراز - مهرام تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی سنندج - ذوب آهن اصفهان
صبا مهر تهران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته هفتم تیم بیم مازندران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هشتم(دور برگشت) :
دوشنبه ۵ - اسفند - ۸۷

شهرداری گرگان - بیم مازندران
مهرام تهران - تراکتورسازی سنندج
پتروشیمی بندرامام - آرارات تهران
ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - لوله as شیراز
*** در هفته هشتم تیم هیئت بسکتبال شهرکرد استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته نهم(دور برگشت) :
جمعه ۹ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان
دانشگاه آزاد تهران - مهرام تهران
صبا مهر تهران - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شهرکرد
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی کردستان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته نهم تیم شهرداری گرگان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۲ - اسفند - ۸۷

مهرام تهران - بیم مازندران
آرارات تهران - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد تهران
ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دهم تیم پتروشیمی بندرامام استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته یازدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۵ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
شهرداری گرگان - مهرام تهران
دانشگاه آزاد تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
صبا مهر تهران - پتروشیمی بندرامام
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
تراکتورسازی سنندج - آرارات تهران
*** در هفته یازدهم تیم ذوب آهن اصفهان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوازدهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۹ - اسفند - ۸۷

هیئت بسکتبال لنگرود - بیم مازندران
آرارات تهران - دانشگاه آزاد تهران
مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی بندرامام - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دوازدهم تیم صبای مهر استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سیزدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۲ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - آرارات تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - دانشگاه آزاد تهران
صبا مهر تهران - لوله as شیراز
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
تراکتورسازی کردستان - پتروشیمی بندرامام
شهرداری گرگان - هیئت بسکتبال لنگرود
*** در هفته سیزدهم تیم مهرام تهران استراحت دارد.


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X